Show version

Version created by Annelie Fredriksson 2018-03-09 13:35

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Garantiplats

Garantiplats efter Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2

Sökande som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 2018 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 2018.

Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 har, om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 2018 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 2018.

Du konkurrerar om en plats utifrån ditt studieresultat. Garantiplatsen är förbrukad om du blir antagen till och påbörjar en civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildning på KTH, oavsett i vilken urvalsgrupp du blir antagen. Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 och på så sätt blivit behörig konkurrerar i urvalsgrupperna T10 eller T20 och BII, betyg med komplettering. Om du har ett giltigt högskoleprovsresultat konkurrerar du även i den gruppen.

Studierna inom teknisk basutbildning på KTH ger, förutom möjlighet till garantiplats på KTH, även behörighet i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Dessa behörigheter gäller även vid ansökan till andra program än KTH:s ingenjörsprogram. Om du vill att behörigheterna ska registreras på antagning.se så kan du använda formuläret för att ansöka om det.

Anmälan till garantiplats och/eller att få behörighet registrerad på antagning.se

Anmäl dig först på antagning.se till de ingenjörsutbildningar på KTH som du vill läsa. Anmälan är öppen till och med 16 april 2018. Anmäl sedan att du vill använda din garantiplats höstterminen 2018 genom att fylla i formuläret nedan.
Anmälan via formuläret är obligatorisk för att kunna vara med och konkurrera i urvalsgruppernaT10/T20. Formuläret är öppet till och med 16 maj 2018. Det kommer inte att öppnas igen när det stängt.

Även om du inte vill utnyttja din garantiplats kan du via formuläret ansöka om att få dina behörigheter i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 registrerade.

Garantiplatsformulär

Om du har frågor angående anmälan till garantiplats eller dina studier, kontakta din studievägledare.

KTH Campus; ssabrie@kth.se
KTH Flemingsberg; Annelie.fredriksson@sth.kth.se
KTH Södertälje; Service-hpu@kth.se

Meritvärde i urvalsgrupperna T10 och T20

Meritvärdet i urvalsgrupperna T10 och T20 baseras på betygen på de kurser som ingår i Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2.

Urvalsgrupp T10

Avklarade 60 hp på Tekniskt basår, rangordning efter summan av betygsvärdena på de fem kurser som ingår (2 kurser matematik, 2 kurser fysik och 1 kurs kemi); 150-250.

Urvalsgrupp T20

Avklarade 30 hp på Tekniskt basår, termin 2 rangordning efter summan av betygsvärdena på de två kurser som ingår (1 kurs matematik och 1 kurs fysik); 60-100.

Betygsskala/betygsvärde

A/50
B/45
C/40
D/35
E/30

Gamla betyg omräknas enligt nedan:

5/50
4/40
3/30

Feedback News