Changes between two versions

Changes in "Garantiplats" between 2017-03-13 13:46 by Annelie Fredriksson and 2018-03-09 13:35 by Annelie Fredriksson.

Show next > change.

Garantiplats

Garantiplats efter Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2

Sökande som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 20178 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 20178.

De sökandeu som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 har, om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 2018 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 2018.¶

Du
konkurrerar om en platserna utifrån sditt studieresultat. Garantiplatsen är förbrukad om den sökandeu blir antagen till och påbörjar en civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildning på KTH, oavsett i vilken urvalsgrupp sökandedu blir antagen. En studentDu som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 och på så sätt blivit behörig konkurrerar i urvalsgrupperna T10 eller T20 samtoch BII, Bbetyg med komplettering.¶ Anmälan till garantiplats Anmäl dig först på antagning.se till de ingenjör Om du har ett giltigt högskoleprovsresultat konkurrerar du även i den gruppen.¶

Studierna inom teknisk ba
sutbildningar på KTH som du vill läsa.¶ För att använda din garantiplats höstterminen 2017 ska du anmäla det genom anmälningsformuläret nedan. Klicka på länken, fyll i anmälningsformuläret och skicka in din anmälan.¶ www.kth.se/form/ager, förutom möjlighet till garantiplats på KTH, även behörighet i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Dessa behörigheter gäller även vid ansökan till andra program än KTH:s ingenjörsprogram. Om du vill att behörigheterna ska registreras på antagning.se så kan du använda formuläret för att ansöka om det.¶

A
nmaälan- till- garantiplats¶ Välj det alternativ som gäller för dig:¶ Jag har anmält mig till en eller flera ingenjörsutbildningar vid KTH och vill därför utnyttja min garantiplats höstterminen 2017. Detta innebär att om jag blir antagen oberoende av urvalsgrupp, så har jag förbrukat min garantiplats.¶ Om du har anmält dig till andra utbildningar och vill ha din behörighet, Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 från Tekniskt basår eller Matematik 4 och Fysik 2 från Tekniskt basår, termin 2;¶ Jag har anmält mig till andra utbildningar inför höstterminen 2017 och behöver kurserna från Tekniskt basår/Tekniskt basår, termin 2 registrerade för att få min behörighet.¶ Anmäl dig senast 18 april 2017. och/eller att få behörighet registrerad på antagning.se Anmäl dig först på antagning.se till de ingenjörsutbildningar på KTH som du vill läsa. Anmälan är öppen till och med 16 april 2018. Anmäl sedan att du vill använda din garantiplats höstterminen 2018 genom att fylla i formuläret nedan. Anmälan via formuläret är obligatorisk för att kunna vara med och konkurrera i urvalsgruppernaT10/T20. Formuläret är öppet till och med 16 maj 2018. Det kommer inte att öppnas igen när det stängt.¶

Även om du inte vill utnyttja din garantiplats kan du via formuläret ansöka om att få dina behörigheter i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 registrerade.¶

Garantiplatsformulär

Om du har frågor angående anmälan till garantiplats eller dina studier, kontakta din studievägledare.

KTH Campus; ssabrie@kth.se KTH Flemingsberg; Annelie.fredriksson@sth.kth.se KTH Södertälje; svl-telgeService-hpu@kth.se

Meritvärde i urvalsgrupperna T10 och T20 Meritvärdet i urvalsgrupperna T10 och T20 baseras på betygen på de kurser som ingår i Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2.

Urvalsgrupp T10

Avklarade 60 hp på Tekniskt basår, rangordning efter summan av betygsvärdena på de fem kurser som ingår (2 kurser matematik, 2 kurser fysik och 1 kurs kemi); 150-250.

Urvalsgrupp T20

Avklarade 30 hp på Tekniskt basår, termin 2 rangordning efter summan av betygsvärdena på de två kurser som ingår (1 kurs matematik och 1 kurs fysik); 60-100.

Betygsskala/betygsvärde

A/50 B/45 C/40 D/35 E/30

Gamla betyg omräknas enligt nedan:

5/50 4/40 3/30

Feedback News