Changes between two versions

Changes in "Garantiplats" between 2018-03-09 13:35 by Annelie Fredriksson and 2019-03-15 09:14 by Annelie Fredriksson.

Show < previous change.

Garantiplats

Garantiplats efter Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2¶ Sökande som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 2018 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 2018.¶ Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 har, om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 2018 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 2018.¶ Du konkurrerar om en plats utifrån ditt studieresultat. Garantiplatsen är förbrukad om du blir antagen till och påbörjar en civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildning på KTH, oavsett i vilken urvalsgrupp du blir antagen. Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 och på så sätt blivit behörig konkurrerar i urvalsgrupperna T10 eller T20 och BII, betyg med komplettering. Om du har ett giltigt högskoleprovsresultat konkurrerar du även i den gruppen.¶ Studierna inom teknisk basutbildning på KTH ger, förutom möjlighet till garantiplats på KTH, även behörighet i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Dessa behörigheter gäller även vid ansökan till andra program än KTH:s ingenjörsprogram. Om du vill att behörigheterna ska registreras på antagning.se så kan du använda formuläret för att ansöka om det.¶ Anmälan till garantiplats och/eller att få behörighet registrerad på antagning.se Anmäl dig först på antagning.se till de ingenjörsutbildningar på KTH som du vill läsa. Anmälan är öppen till och med 16 april 2018. Anmäl sedan att du vill använda din garantiplats höstterminen 2018 genom att fylla i formuläret nedan. Anmälan via formuläret är obligatorisk för att kunna vara med och konkurrera i urvalsgruppernaT10/T20. Formuläret är öppet till och med 16 maj 2018. Det kommer inte att öppnas igen när det stängt.¶ Även om du inte vill utnyttja din garantiplats kan du via formuläret ansöka om att få dina behörigheter i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 registrerade.¶ Garantiplatsformulär¶ Om du har frågor angående anmälan till garantiplats eller dina studier, kontakta din studievägledare.¶ KTH Campus; ssabrie@kth.se KTH Flemingsberg; Annelie.fredriksson@sth.kth.se KTH Södertälje; Service-hpu@kth.se¶ Meritvärde i urvalsgrupperna T10 och T20 Meritvärdet i urvalsgrupperna T10 och T20 baseras på betygen på de kurser som ingår i Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2.¶ Urvalsgrupp T10¶ Avklarade 60 hp på Tekniskt basår, rangordning efter summan av betygsvärdena på de fem kurser som ingår (2 kurser matematik, 2 kurser fysik och 1 kurs kemi); 150-250.¶ Urvalsgrupp T20¶ Avklarade 30 hp på Tekniskt basår, termin 2 rangordning efter summan av betygsvärdena på de två kurser som ingår (1 kurs matematik och 1 kurs fysik); 60-100.¶ Betygsskala/betygsvärde¶ A/50 B/45 C/40 D/35 E/30¶ Gamla betyg omräknas enligt nedan:¶ 5/50 4/40

Mellan 15 mars- 15 april görs ansökning till ett program i höst. Viktigt är att först göra valet av program på antagning.se därefter fylla i webbformuläret där du anger att du vill använda dig av din garantiplats.¶

Du som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har, om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTH:s civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar samt till Ämneslärarutbildning 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp. Samtliga kurser ska vara avklarade senast 14 juni 2019 för att garantiplatsen ska kunna utnyttjas till höstterminen 2019.¶

Garantiplats Om du har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 och på det viset blivit behörig konkurrerar i urvalsgrupperna T10 eller T20 och BII, betyg med komplettering. Om du har ett giltigt högskoleprovsresultat konkurrerar du även i HP-gruppen.¶

I T10 och T20 får du ett meritvärde som grundas på resultatet inom den tekniska basutbildningen. Ditt meritvärde från gymnasiet påverkas inte. Enligt KTH:s antagningsordning går det inte att konkurrera i både T10 och T20. Sökande som är behöriga i båda grupperna konkurrerar i urvalsgruppen för den utbildning som slutfördes först.¶

Observera att garantiplatsen anses förbrukad om du konkurrerar i T10 eller T20 till en utbildning, blir antagen och påbörjar utbildningen. Detta gäller även om du antogs i en annan urvalsgrupp.¶

Studierna inom teknisk basutbildning på KTH ger, förutom möjlighet till garantiplats på KTH, även behörighet i Matematik 3c, Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Dessa behörigheter gäller även vid ansökan till andra program än KTH:s ingenjörsprogram. När dina betyg från basutbildningen är inrapporterade i Ladok förs de över till antagning.se och blir tillgängliga för alla lärosäten. Du behöver inte be att få behörigheten registrerade utan det sker automatiskt.¶

Anmälan till garantiplats Anmäl dig till de utbildningar på KTH som du vill använda din garantiplats till senast sista anmälningsdag på antagning.se. Sedan anmäler du att du vill använda din garantiplats genom att fylla i formuläret nedan.Anmälan via formuläret är obligatorisk för att kunna vara med och konkurrera i urvalsgrupperna T10 och T20.¶

Garantiplatsformuläret öppnar 15 mars 2019 och stängs 15 maj.¶

Garantiplatsformulär - Anmäl dig här!¶

Om du har frågor angående anmälan till garantiplats eller dina studier, kontakta din studievägledare under respektive programsida.¶

Tekniskt basår 60 fup¶

Tekniskt basår, termin 2 30 fup¶

Meritvärde i urvalsgrupperna T10 och T20 Meritvärdet i urvalsgrupperna T10 och T20 baseras på betygen på de kurser som ingår i Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2.¶


* Urvalsgrupp T10Avklarade 60 fup på Tekniskt basår, rangordning efter summan av betygsvärdena på de fem kurser som ingår (2 kurser matematik, 2 kurser fysik och 1 kurs kemi); 150-250.
* Urvalsgrupp T20Avklarade 30 fup på Tekniskt basår, termin 2 rangordning efter summan av betygsvärdena på de två kurser som ingår (1 kurs matematik och 1 kurs fysik); 60-100.
Betygsskala/betygsvärde¶

A/50B/45C/40D/35E/30¶

Gamla betyg omräknas enligt nedan¶

5/504/40
3/30

Feedback News