Till innehåll på sidan

Doktorsavhandlingar- och licentiatuppsatser

Här presenteras doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Doktorsavhandlingar

[1]
E. Eneqvist, "Experimental Governance : Capacity and legitimacy in local governments," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2213, 2022.
[2]
S. Hasan, "Spaces of Writing History in the Postcolonial City : Edits, Erasures, Inscriptions," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2223, 2022.
[3]
K. Winter, "Tankemotståndet mot sociala skillnader som transportplaneringsfråga : En analys av planeringstänkande på Trafikverket," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2118, 2021.
[4]
J. Witzell, "Approaching transformative futures : Discourse and practice in Swedish national transport policy and planning," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2048, 2021.
[5]
J. Lindblad, "Planning contexts : Bureaucracy and rule relations in French urbanism," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2022, 2020.
[6]
S. Zakhour, "Democracy and Planning : Contested Meanings in Theory and Practice," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2021, 2020.
[7]
R. Locke, "City Re-Making Approaches in Contemporary Urbanism : “Re-Urbanism” as a Strategy for the Revitalization of Detroit and Declining Cities," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1913, 2019.
[8]
Å. Callmer, "Making sense of sufficiency : Entries, practices and politics," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1947, 2019.
[9]
K. Farrell, "Rapid Urbanization : An Inquiry into the Nature and Causes of the Urban Transition in Developing Countries," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1824, 2018.
[11]
S. Wiberg, "Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1816, 2018.
[12]
E. KARIMNIA, "Producing Publicness : Investigating the Dialectics of Unintended Consequences in Urban Design  - Practices in Stockholm and Malmö," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1815, 2018.
[13]
N. Ekane, "‘Making Sanitation Happen’ : An Enquiry into Multi-Level Sanitation Governance," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 2018-3, 2018.
[14]
G. Fridlund, "Utan tvivel är en inte klok : En studie om personliga skavningar som resurs för praktisk klokhet inom svensk kommunal planering," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 2017:09, 2017.
[15]
A. Hult, "Unpacking Swedish Sustainability : The promotion and circulation of sustainable urbanism," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 978-91-7729-249-4, 2017.
[16]
R. Bamzar, "Ensuring elderly mobility : environmental and safety issues," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 2017-01, 2017.
[17]
J. Odhage, "Otraditionella lösningar med traditionella medel : Åtgärdsvalstudien som planeringsfenomen," Doktorsavhandling Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, TRITA-SOM, 2017-03, 2017.
[18]
H. Littke, "Planning Practices of Greening : Challenges for Public Urban Green Space," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 09, 2016.
[19]
L. Aguiar Borges, "Stories of Pasts and Futures in Planning," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 2016:08, 2016.
[20]
S. Karlsson, "Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring : Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö," Doktorsavhandling Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-SOM, 2016:14, 2016.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal

Licentiatuppsatser

[1]
J. Hassler, "Planning for equitable emergency health care : Assessing the geography of ambulance supply and demand in Sweden," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2215, 2022.
[2]
K. Oldbury, "Public transport meets smart mobility : Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 2047, 2021.
[3]
S. Rådestad, "Engagement in urban planning as a consequence of trust : an explorative study of the Slussen redevelopment project opposition," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 2016-13, 2016.
[4]
[5]
S. Kweyunga, "Tradition and Modernity in the Domestic Urban Kitchen Design in Uganda : A case of Kampala," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-SOM, 2013:17, 2013.
[6]
I. Bernhard, "E-government and e-governance : Swedish case studies with focus on the local level," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-SOM, 2013:13, 2013.
[7]
D. L. Magembe-Mushi, "Resettling Displaced Residents from Regularized Settlements in Dar es Salaam City, Tanzania : The case of Community Infrastructure Upgrading Program (CIUP)," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-SOM, 2011-20, 2011.
[8]
M. Sarraf, "Vestiges of urban spirit : Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations," Licentiatavhandling Stockholm : KTH, Trita-SOM, 2010:19, 2010.
[9]
[10]
I. B. Werner, "Byggnadsutformning och förvaltningsekonomi : fallstudier i 20 bostadsfastigheter i Stockholm," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-ARK. Akademisk avhandling, 1996:14, 1996.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2022-01-15