Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppsatser och rapporter

Denna serie innehåller uppsatser och rapporter

Rapporter och uppsatser

[1]
V. Ceccato, C. Sungling och G. Gliori, "Vad gör en järnvägsstation säker och för vem? : Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet - Slutlig rapport.," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 241, 2024.
[2]
"Climate-Proof Planning : Creative Design Solutions in Stockholm," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2311, 2023.
[3]
T. Svensson och J. Witzell, "Institutional Aspects which Influence Sustainable Urban Mobility Planning : A Brief Literature Review," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2327, 2023.
[5]
V. Ceccato, I. Ioannidis och G. Gliori, "Cannabisbruk och langning i Stockholms län : Situationella mönster och samhällskonsekvenser," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 223, 2022.
[7]
Å. Svenfelt et al., "Sustainable consumption and beyond : Final report from phase 1 of the research program Mistra Sustainable Consumption: 2018-2021," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Mistra Sustainble Consumption reports, 1:13, 2022.
[8]
S. Eckersten, B. Balfors och U. Gunnarsson-Östling, "Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplaneringen : med fokus på Åtgärdsvalstudier," , TRITA-ABE-RPT, 218, 2021.
[9]
M. Adolphson, "Urbanmorfologi, livsstilar och resebeteende," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2127, 2021.
[10]
J. Metzger, M. Håkansson och L. Lundström, "Förutsättningar för en proaktiv kommunal bostadsplanering," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2117, 2021.
[11]
Å. Svenfelt och Å. Callmer, "Växtbaserad dryck som mainstream? : fördelar, nackdelar, hinder och möjligheter," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2137, 2021.
[12]
T. Malmqvist, Ö. Svane och K. Knatz, "How can Hammarby Sjöstad become more sustainable? : Master Students’ assessments using the CityLab tool," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 2018, 2020.
[13]
T. Stojanovski, "Urban Mobility Certificates (UMCs) : Informing mobility choices, carbon emissionsand energy use from transportation," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2011, 2020.
[14]
P. Brokking, E. Liedholm Johnson och J. Paulsson, "Hållbarhet, regelverk och roller från detaljplan till bygglov," , TRITA-ABE-RPT, 2033, 2020.
[15]
V. Ceccato och S. Attig, "Brott på tunnelbana 2009-2019," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, TRITA-ABE-RPT-2020, 2020.
[16]
M. Thorson et al., "Att semestra hållbart? : En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 194, 2019.
[17]
A. Kamb et al., "Att äta hållbart? : En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2019.
[19]
M. Lehner et al., "Att inreda hållbart? : En kartläggning av vad hållbar heminredning kan innebära," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal