Till innehåll på sidan

Forskarutbildning

Doktorsprogrammet i Planering och beslutsanalys består av forskning som syftar till att förbättra och kritiskt undersöka grunder för planering och beslut. I dessa studier används teorier från många olika kunskapsområden. Urbana och regionala studier, som är en av tre inriktningar inom doktorsprogrammet, har ett specifikt fokus på aktörer som på olika sätt försöker påverka den byggda miljön, deras maktresurser och institutionella förhållanden, rollfördelningen mellan dem och former för interaktion och konflikthantering.

  Läs mer på den engelska sidan  

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2022-02-13