Till innehåll på sidan

Kurser

Avdelningen för Urbana och regionala studier ger flera kurser som hjälper dig att skaffa en bred kunskapsbas om planeringsprocesser, governance och institutionell kapacitet, regional planering och utveckling, infrastruktur, boende, bostadskvalitet, förvaltning och byggande, kultur, kulturmiljövård och city-marketing, urban design, handel och service, hållbar utveckling och sociokulturella aspekter

HÖSTTERMIN

AG1137 Planning and Governance of Urban and Regional Development 7.5 credits
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp
AG2129 Project Sustainable Urban Planning - Strategies for Urban and Regional Development 15.0
AG2130 Applied Urban and Regional Analysis 7.5 credits  
AG2134 Contemporary Urban Theory, Advanced Course 7.5 credits
AG2135 Challenges for Metropolitan Urban Regions 7.5 credits
AG2142 Political Economy for Environmental Planners 7.5 credits
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp
AG2161 Europeiska planeringssystem 7,5 hp
AG2182 Histories and Contemporary Theories of Urban Form - Fundamentals of Urbanism 6.0 credits
AG2183 Public Life Studies and Tools for Urban Analysis 3.0 credits
AG2186 Nordic Studio- Designing Urban Public Places 7.5 credits
AG2187 Advanced Urbanism Studio- Urban Spaces of the City 6.0 credits
AG211X/AG212X Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle 30.0 credits

VÅRTERMIN

AG1103 Stads- och trafikplanering, fortsättningskurs 7,5 hp
AG1104 Planeringsteori, grundkurs 7,5 hp
AG2126 Theory of Science and Research Methodology for Planning and Design 7.5 credits
AG2127 Planning Theory and Urban Governance 7.5 credits
AG2128 Urban Development and Planning 7.5 credits
AG2141 Urban Infrastructure 7.5 credits
AG2161 Europeiska planeringssystem 7,5 hp
AG2184 New Urban Sociology and Environmental Psychology for Urban Design 6.0 credits
AG2185 Higher Seminar in Public Places and Urban Spaces Studies 3.0 credits
AG2188 International Placemaking Studio- Rethinking the Public Realm 6.0 credits
AG110X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp
AG211X/AG212X Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle 30.0 credits

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för dig i arbetslivet.

AG227U Kvalificerad processledarutbildning/uppdragsutbildning 15,0 hp

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2021-08-13