Till innehåll på sidan

Kurser

Avdelningen för Urbana och regionala studier ger flera kurser som hjälper dig att skaffa en bred kunskapsbas om planeringsprocesser, governance och institutionell kapacitet, regional planering och utveckling, infrastruktur, boende, bostadskvalitet, förvaltning och byggande, kultur, kulturmiljövård och city-marketing, urban design, handel och service, hållbar utveckling och sociokulturella aspekter

Aktuella kurser kommande läsår på grund - och avancerad nivå

Hösttermin

 Vårtermin

Läs mer om kurser som ges av avdelningen Urbana och regionala studier i Kurs-och programkatalogen

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för dig i arbetslivet.

AG227U Kvalificerad processledarutbildning/uppdragsutbildning 15,0 hp

Fort och vidareutbildning (riktas till yrkesverksamma)  

AG219V Komplexitet och konflikter i stadens byggande
AG116V Säkerhet och trygghet i praktiken
AG2134 Nutida urban teori, avancerad kurs
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 
AG2148 Förvaltning av mark- och vattenresurser 
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2022-02-13