Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programutbildning

Intresserad av samhällsbyggnad, stadsbyggnad och stadsplanering, frågor som rör design i den offentliga sfären eller miljöteknik och hållbar infrastruktur? Avdelningen för Urbana och regionala studier är involverad i några av KTH:s utbildningsprogram.

SUPD students presentations

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, inriktning stadsplanering, år 3-5

Stadsplanering handlar i första hand om att säkra en långsiktig hållbar utveckling vilket kräver bl a miljöanpassade lösningar för byggande och infrastruktur. Hållbar stadsutveckling handlar även om att skapa bra livskvalitet och förutsättningar för företagande och investering, samt om att skapa attraktiva bostadsområden och effektiva transportlösningar.

Masterprogram, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (SUPD)

Masterprogrammet hållbar samhällsutveckling och stadsutformning syftar till att träna studenternas praktiska färdigheter i planering och design, och utveckling förståelse för planeringens praktik. Programmet erbjuder tre profiler, planering och design (UPD), stadsplanering (URP) och miljö och planering (EP).

Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur

EESI-programmet ger de verktyg som behövs för att lösa framtidens miljö- och vattenfrågor. Avancerade kurser i bl.a. miljöbedömning och vattenreningsteknik förbereder dig för en karriär som miljöinriktad civilingenjör hos t.ex. konsulter, byggentreprenörer och internationella organisationer.