Läsperiod 4 - angående det nya corona viruset

Som det ser ut nu kommer Funka/Tentafunka inte att administrera era digitala examinationer. Kontakta kursansvarig eller examinator för att få veta vad som gäller vid undervisning och examination för just din kurs. Kursansvarig skall ta hänsyn till anpassad examination så att studenter med kompensatoriskt stöd får tillgång till sina stöd under examination.

Hör av er till oss om det fortfarande finns oklarheter kring dina rekommenderade stöd efter att du kontaktat kursansvarig. 

Tillsvidare har vi alla studentsamtal via webbmötestjänsten zoom.

Läget förändras snabbt och det sker täta uppdateringar så fort det finns ny information. Vi rekommenderar alla studenter att hålla sig uppdaterade på denna sida: www.kth.se/corona

Anteckningsstöd och mentorsstöd

Om ni har anteckningsstöd rekommenderat av Funka kan ni fortsätta få anteckningar av er anteckningsstödjare trots att föresläsningarna blir på distans. 

Om ni har mentorsstöd rekommenderat av Funka kan ni fortsätta samarbetet med er mentor genom att använda videosamtal, mail eller telefon istället för fysiska möten. 

Nu när föreläsningar och mentorsmöten sker digitalt kommer även tidsrapporteringen ske digitalt. Arvodesblanketterna fylls i av anteckningsstödjare/mentor och skickas sedan sedan via email till arvoderingfunka@kth.se  med kopia till studenten. Studenten skall sedan skicka en bekräftelse till arvoderingfunka och intyga att timmarna stämmer. Inte förrän både mentor och student har bekräftat att arvodesblanketten stämmer kommer den att hanteras.

Stöd som kan underlätta vid distansstudier

På denna sida hittar du tips och råd om hur du kan lägga upp dina distansstudier under denna period, då arbetssättet för distansstudier skiljer sig från studier på campus: www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/studieteknik-och-rutiner-vid-distansstudier-1.968863

Talsyntesen Tortalk är ett program som kan läsa upp alla typer av digitala texter. Tortalk kan laddas hem gratis via den här länken:  https://www.kth.se/biblioteket/anvanda-biblioteket/talbocker/tortalk-talsyntes-1.857752

All obligatorisk kurslitteratur på KTH ska finnas tillgänglig på talbok. För att få tillgång till talböcker kan ni boka introduktion hos biblioteket via den här länken: www.kth.se/biblioteket/anvanda-biblioteket/talbocker

Kontakt

Funka finns tillgängliga via mail och telefon. 

E-postadress: funka@kth.se

Funktionstelefonnummer: 08-790 75 00

Telefontid måndag-torsdag 09:00-10:00

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-03-24