Till innehåll på sidan

Funka- stöd för studenter med funktionsnedsättningar

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få kompensatoriskt stöd i sina studier vid KTH.

Funka

Funka samordnar kompensatoriskt stöd åt studenter med funktionsnedsättningar på KTH. 

KTH bedriver i enlighet med Diskrimineringslagen (Sveriges riksdag) ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning.

Vi som jobbar som samordnare på Funka heter Anna Josefsson, Martina Calero och Ann Heijkenskjöld.

Vad är en funktionsnedsättning?

I lagen definieras funktionsnedsättning så här: ”Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.” (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Lagen syftar till att göra Sveriges högskolor mer tillgängliga och att motverka diskriminering.

En film om Funka

Kontakt

E-postadress: funka@kth.se

Funktionstelefonnummer: 08-790 75 00

Telefontid måndag-torsdag 09:00-10:00

KTH Entré
Drottning Kristinas väg 4
100 44 Stockholm

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-10-05