Kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning

För allmänna frågor rörande pedagogiskt stöd i studierna:

E-postadress: funka@kth.se  

Funktionstelefonnummer: 08-790 75 00

Telefontid måndag-torsdag 09:00-10:00

Samordnare Funka:

Ann Heijkenskjöld

Martina Calero

Anna Josefsson

KTH Entré
Drottning Kristinas väg 4
100 44 Stockholm