Till innehåll på sidan

Mentorstöd

Vill du ha ett meningsfullt, meriterande och avlönat uppdrag vid sidan av dina studier? Vi söker dig som kommit en bit i din utbildning och vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter i studieteknik, planering och motivering till en student i behov av detta stöd.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget som mentor innebär att stödja en annan student att planera och strukturera sina studier och sin studiesituation. Som mentor ska du till exempel stötta studenten att sortera och prioritera bland uppgifter, tydliggöra schemat, sätta upp mål och delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Studenten du arbetar med har dokumenterad svårighet inom planering och struktur.

Anställningsgrad

Arbetstiden är upp till 2 timmar i veckan. Utöver själva mötet med studenten ingår det i arbetstiden eventuella förberedelser eller uppföljning efter mötet. Timlönen är i enlighet med KTHs timlönebelopp, 150 kr/timme, inklusive 12 % semesterersättning.

KTHs löneregler

Krav för att kunna bli mentor

För att bli mentor krävs att du studerat minst ett år på högskola eller universitet samt har studerat minst sex månader på KTH.
Du ska ha intresse av att arbeta med människor och god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du behöver ha ett lyhört arbetssätt och ha förståelse för människors olikheter. Att arbeta som mentor ställer krav på god studieteknik och god förmåga att strukturera och planera uppgifter.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

Utbildning

Som mentor får du en introduktionsutbildning där vi berättar mer om vad som ingår i uppdraget. Du får genomgång av olika funktionsnedsättningar, vi går igenom vad du som mentor förväntas göra och du får konkreta tips inför ditt arbete. Efter introduktionen ingår du i vår mentorspool och kommer att kunna matchas med en eller flera studenter.

Utbildningen utgår ifrån mentorshandboken , som kommer från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mentorshandboken hittar du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida om att arbeta som mentor.   Handboken är ett bra arbetsredskap i ditt mentorsarbete. Titta gärna i den för att se om mentorskap är något för dig. Du förväntas ha läst mentorhandboken innan du kommer på utbildningen.

Har du några frågor eller funderingar kring mentorskap ta kontakt med oss. Mailadress: mentorfunka@kth.se

Utbetalning

Utbetalning av arvoden görs av Arvoderingfunka. Har du frågor angående din lön ska du kontakta arvoderingfunka@kth.se

Så här fyller du i blanketten

Timrapporten skall lämnas in till Arvoderingfunka senast den 3:e varje månad för att få utbetalt den 25:e samma månad. Om du inte lämnar in timrapporten i tid kommer den hanteras i mån av tid.

Nu när föreläsningar och mentorsmöten sker digitalt kommer även tidsrapporteringen ske digitalt. Arvodesblanketterna fylls i av mentor och skickas sedan sedan via email till arvoderingfunka@kth.se  med kopia till studenten. Studenten skall sedan skicka en bekräftelse till arvoderingfunka och intyga att timmarna stämmer. Inte förrän både mentor och student har bekräftat att arvodesblanketten stämmer kommer den att hanteras.

När det gäller nyanställningar kan handläggningstiden hos HR bli lite längre än normalt på grund av rådande situation. 

Nedladdningsbar arvodesblankett för mentorer (pdf 365 kB)

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli mentor fyll i formuläret nedan.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-09-11