Webbanmälan för stöd till examination

För att tentamensadministrationen ska veta vilket/vilka stöd du vill använda dig av vid ett specifikt examinationstillfälle behöver du meddela oss detta. Det gör du genom att fylla i webbformuläret nedan, med start från läsperiod 3, vårterminen 2020.

För att din ansökan ska behandlas måste den ha inkommit i tid, det vill säga senast dagen då anmälan till examinationstillfället (tentamen, omtentamen, kontrollskrivning) stänger.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-02-28