Till innehåll på sidan

Hållbar utveckling

Mänskligheten står inför stora globala utmaningar. Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla kunskap som behövs för att främja en hållbar utveckling. Genom att integrera hållbar utveckling i vår utbildning, forskning och samverkan samt genom att minska vår egen miljöbelastning tar vi det ansvaret.

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Skapa din egen hållbarhetsprofil

På de flesta utbildningsprogram kan du anpassa din utbildning genom att välja lämpliga kurser inom miljö och hållbar utveckling. Det finns även program med miljö och hållbar utveckling som huvudperspektiv.

Kurser och program

Kurser och program som behandlar miljö, miljöteknik eller hållbar utveckling har en speciell märkning i KTH:s kurs- och programkatalog och kan därför sökas ut specifikt.

Kurskatalogen

Program

miljöledningssytem

Så jobbar KTH med miljöfrågor

KTH är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Mer information hittar du på KTH:s intranät.

KTH:s miljöarbete på intranätet