Till innehåll på sidan

Kontakta Studenthälsan i Stockholm

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med Studenthälsan i Stockholm samt till andra vårdinstanser vid behov.

Kontakter vid Studenthälsan i Stockholm

Vid Studenthälsan i Stockholm kan du besöka företagssköterska, psykolog och kurator. Företagssköterskor erbjuder hälsosamtal. Till psykologerna kan du komma för rådgivning eller för en avgränsad samtalskontakt. Kurator erbjuder psykosocial rådgivning och stödsamtal.

Om du blir sjuk och behöver komma i kontakt med ordinarie sjukvård kan du vända dig till Vårdguiden (1177) för sjukvårdsrådgivning alternativt ringa 112 vid livshotande tillstånd.