Kurser

Studenthälsan arrangerar kurser som kan hjälpa dig att bli säkrare i din studiesituation. På den här sidan kan du läsa om kurs och kurstider, samt hur du anmäler dig.

En del studenter känner rädsla eller obehag i olika situationer som har att göra med studiesituationen. Det är inte helt lätt att t.ex. hålla ett föredrag för andra. Man kan behöva handledning och goda råd så att man känner mindre bävan inför en sådan uppgift. Man kan också behöva hjälp med att hantera sin tentaångest.

Vi ordnar kurser "Att tala inför andra" och "Förberedelser inför tentamen" som vi vet är efterfrågade av KTH:s studenter.

Kurser och anmälan för hösten 2019:

Att tala inför andra

Anmälan senast 1 november: studenthalsan-kurator@avonova.se 

Inbjudan: Att tala inför andra (pdf 132 kB)

Förberedelser inför tentamen

Anmälan senast 12 november: isabel.riddermark@avonova.se

Inbjudan: Förberedelser inför tentamen (pdf 496 kB)