Till innehåll på sidan

Stöd och studentliv

KTH erbjuder mycket stöd och service till dig som student för att du ska få en bra studietid på KTH.

Ta hand om din hälsa under studierna

Att börja studera på högskolan kan innebära en stor omställning i livet. En del känner ett behov av att prata om sina nya upplevelser och sin studiesituation, andra behöver hjälp att skapa ett nytt liv med nya rutiner.

Lämna klagomål på din utbildning eller studiemiljö

Det är viktigt för KTH att ta vara på synpunkter och klagomål från dig som student för att kunna åtgärda eventuella brister.

Hjälp att studera effektivare

Ta del av filmer, tips, föreläsningar och verktyg eller vänd dig till din programstudievägledare för att hitta en studieteknik som passar dig och få de bästa förutsättningarna att klara av dina studier.

Lär dig om dina rättigheter och skyldigheter

Få koll på dina viktigaste rättigheter och skyldigheter du har som student så att du vet vad som gäller under din studietid.

Hitta studieplatser, böcker och elektroniska resurser

På biblioteket kan du hitta studieplatser, böcker och elektroniska resurser. Biblioteket erbjuder också handledning, undervisning, öppna föreläsningar och utställningar.

Svar på dina allmänna frågor om KTH

På KTH Entré kan du få hjälp med allmänna och praktiska frågor om KTH och campus, t.ex. vägvisning och kontaktuppgifter, registrerings- och studieintyg, passerkort, KTH-konto samt övrig IT-support.

Lär känna Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

Studentkåren har mycket att erbjuda dig som vill utforska studentlivet på KTH. Som medlem i kåren kan du engagera dig i en studentförening och delta i THS olika aktiviteter. I studenthuset Nymble finns kårbokhandeln och restaurang Nymble.

Tekniska Högskolans Studentkår (THS)