Stöd och studentliv

Som student på KTH har du tillgång till olika typer av stöd och service som är tänkt att vara till hjälp under din studietid. Du kanske vill förbättra din studieteknik, vill prata med någon om din studiesituation eller vill engagera dig i KTH:s studentkår THS, men är osäker på hur du ska gå tillväga. Här har vi listat några av de stöd- och servicefunktioner som KTH erbjuder dig.

Förbättra dina studieresultat

Studierna på KTH kan vara krävande och ha ett högt tempo. Akademiskt resurscentrum (ARC) erbjuder lunchseminarium i bland annat akademiskt skrivande och referenshantering och i KTH Entré hålls lunchseminarium på temat studieteknik.

Mer information om stöd för att förbättra dina studieresultat

KTH Biblioteket

På KTH:s bibliotek har du tillgång till det material som du behöver under din utbildning. Du kan även boka grupprum samt boka individuell handledning för att till exempel få hjälp med informationssökning, referenshantering, med mera.

Funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning om minst 6 månader kan få kompensatoriskt stöd under sin studietid.

Mer information om kompensatoriskt stöd

Studenters rättigheter och skyldigheter

KTH följer de nationella lagar och regler som gäller för högskolor och universitet i Sverige.

Mer information om de lagar, regler och förordningar som gäller för dig som student ​​​​​​​ ​​​​​​​

Likabehandling, jämställdhet och mångfald

KTH har fastställt nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Hit vänder du dig för att få hjälp och stöd

Studievägledning

Under din studietid kanske du kommer att ha frågor om din utbildning, vill prata med någon om din studiesituation eller behöver hjälp med att välja kurser. Då kan du vända dig till din programstudievägledare alternativt masterkoordinator, om du studerar på masternivå. Om du av något skäl inte vill prata med kontaktpersonen på ditt program, kan du vända dig till studievägledarna på central nivå.

Studievägledning för åk 1-3 och basår ​​​​​​​

Studievägledning för åk 4-5 (masternivå) ​​​​​​​

Studenthälsa

Att börja studera på högskola kan innebära en stor omställning i livet. Det kan innebära flytt från nära och kära, mycket ny kunskap att ta in i en ny studiemiljö med nya studiekamrater. En del känner ett behov av att prata om sina nya upplevelser och sin studiesituation, andra behöver hjälp att skapa ett nytt liv med nya rutiner.
​​​​​​​
Mer information om Studenthälsa

Picture on the fasad of KTH Entré at KTH main Campus