Till innehåll på sidan

Vem gör vad i KTH:s organisation

Universitetsstyrelsen är den högsta verkställande enheten som styr KTH:s verksamhet i de flesta avseenden. KTH:s rektor har efter universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Verksamheten är indelad i fem olika skolor, där var och en ansvarar för ett antal avdelningar, centra för spetskompetens och grundutbildningar.