Till innehåll på sidan

Rättigheter och skyldigheter som student

Studenträtt kan handla om alltifrån studentinflytande till studenters studiemiljö och genomförande av prov och examensarbeten. De rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som student är reglerade i nationella lagar och förordningar, men även i lokala styrdokument som KTH har tagit fram. På de här sidorna har vi samlat några av de viktigaste rättigheter och skyldigheter du har som student, så att du ska veta vad som gäller under din studietid.

Utbildningsplan och kursplan

Utbildningsplan och kursplan ska finnas för alla kurser. Dessa innehåller föreskrifter som är bindande och måste därför följas av både KTH:s personal och studenter.

Mer information om utbildningsplan och kursplan

Personskadeförsäkring

Du som blivit antagen och bedriver studier på KTH är försäkrad genom personskadeförsäkringen under den tid du vistas i universitets lokaler och under resor som är i direkt anslutning till och från dessa.

Läs mer om personskadeförsäkringen