Rättigheter och skyldigheter

Vi vill att du ska få en så bra studietid som möjligt hos oss på KTH! Därför har vi på följande sidor sammanställt information övergripande, kring vilka lagar, regler och förordningar som gäller för dig som student på KTH.

KTH följer de lagar och regler som gäller för alla högskolor och universitet i Sverige och som finns samlade i högskoleförordningen och högskolelagen. Universitets- och högskolerådet, UHR, utfärdar föreskrifter på en rad områden som kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen.

KTH är en myndighet som lyder under förvaltningslagen. Förvaltningslagen anger hur myndigheter ska handlägga sina ärenden. Lagen slår fast regler vars främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. KTH har även egna föreskrifter och regelverk som är gemensamma för studenter och anställda.
 

Frågor om studenträtt

Vill du veta mer? Undrar du hur du ska gå tillväga i en fråga?
 

Fråga om Kontakta
Generella regler på KTH Centrala studie- och karriärvägledningen
Regler på din skola  Grundutbildningsansvarig
Regler på ditt program  Programansvarig


Behöver du som student hjälp i en fråga eller känner dig felaktigt behandlad ska du vända dig till Tekniska högskolans studentkår THS .