Vem gör vad i KTH:s organisation

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa finns KTH:s institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram.

Styrelsen ger rektor i uppdrag att verkställa dess beslut. Rektor förordnas av regeringen för högst 6 år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse.

KTH har delat upp sin verksamhet i skolor. Skolorna har ansvar för utbildning och forskning inom deras specifika ansvarsområde. Det finns 5 skolor på KTH.

KTH:s organisation