Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tjeckien: Czech Technical University in Prague

CTU i Prag är ett av de största och äldsta tekniska universiteten i Europa. Det grundades 1707 och har åtta fakulteter och ca 21 000 studenter. Universitetet ligger mitt i Prag och är ett populärt universitet bland utbytesstudenter. CTU är mycket aktiva inom internationella nätverk och samarbeten som till exempel Erasmus+.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tjeckiska och engelska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.cvut.cz/en
FUNKA: www.elsa.cvut.cz/index.php?menu=english
Youtube: CTU

Utbytesmöjligheter

Platser: 16 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser (2016/2017). 3,18 (2017/2018), outnyttjade platser (2018/2019)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser