Till innehåll på sidan

Nya instrument till Hultgren Laboratory

Lådor utanför byggnad
Lådor med ny utrustning anländer till institutionen för Materialvetenskap.
Publicerad 2022-09-20

Det senaste tillskottet till Hultgren Laboratorys mätutrustning är ett Atom Probe Tomography-instrument. Det ger labbet en mycket sällsynt och kraftfull materialanalysteknik.

Hultgren Laboratory byggs i år ut med ett antal nya instrument. Nu senast har labbet fått ett nytt instrument för Atom Probe Tomography (APT) – EIKOS UV, en modell som det finns enbart tre av i världen.

APT är en kraftfull materialanalysteknik som erbjuder tredimensionella funktioner med nära atomär spatial upplösning, samma detekteringseffektivitet för alla element ger kvantitativ sammansättningsanalys från sub-nm till nära mikroskala.

– Tekniken driver forskningen inom ett brett spektrum av materialområden, bland annat legeringar, keramik, mineraler, halvledare och funktionella material, säger Tao Zhou, instrumentspecialist på Hultgren Laboratory.

Det har krävts mycket arbete och även en del omstrukturering av labbet för att få den stora utrustningen på plats. Till exempel behövde entrén breddas för att få in APT:n. Instrumentspecialist Alexander Dahlström och professor Peter Hedström har varit centrala för att genomföra projektet.

– Utrustningen anlände till labbet den 9 september och installationen pågår nu för fullt. APT kommer att vara redo för användare från och med den 10 oktober, säger Alexander Dahlström.

Kontakta oss för att få veta mer om instrumentet.

hultgren-lab@kth.se

Kontakt

Utrustning
Den nya APT:n under installation.
Prov
Ett prov i den nya APT:s provhållare.

Finansiering

APT-instrumentet har finansierats gemensamt av Hugo Carlsson foundation, KTH och ITM-skolan.

Hugo Carlssons stiftelse – 9 MSEK
KTH finansiering för forskningsinfrastruktur – 7 MSEK
ITM-skolan – 2 MSEK

Tillhör: Hultgren Laboratory
Senast ändrad: 2022-09-20