Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyligen accepterade publikationer: Januari

Publicerad 2024-05-22

Följande artiklar har blivit accepterade och publicerade under föregående månad:

  • Joris Verhagen, Lars Lindemann, och Jana Tumova "Temporally Robust Multi-Agent STL Motion Planning in Continuous Time" Accepterad hos ACC 2024

  •  Clarissa Costen, Anna Gautier, Bruno Lacera, och Nick Hawes "Multi-Robot Allocation of Assistance from a Shared Uncertain Operator" Accepterad hosAAMAS 2024

  • Sarah Gillet, Marynel Vázquez, Sean Andrist, Iolanda Leite, och Sarah Sebo "Interaction-Shaping Robotics: Robots that Influence Interactions between Other Agents"Accepterad hos ACM Transactions on Human-Robot Interaction

  • Noah Rahimzadagan, Matti Vahs, Iolanda Leite, och Rebecca Stower "Drone Fail Me Now: How Drone Failures Affect Trust and Risk-Taking Decisions" Accepterad i HRI2024 Late-Breaking Reports

  • Merlijn Krale, Thiago Simão, Jana Tumova, och Nils Jansen"Robust Active Measuring under Model Uncertainty"