Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för robotik, perception och lärande

Robotik, perception och lärande (RPL) innefattar forskning inom datorseende, robotik och maskininlärning. I framtiden kommer robotsystem som erbjuder avancerad service inom industri, sök- och räddningstjänst, i medicinska tillämpningar eller som assistenter till äldre bli en integrerad del av samhället, vilket gör att forskning inom detta område är viktigt och bidrar med avgörande kunskap.

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Forskningsområden

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena, informationen finns endast på engelska. 

Nyheter

Kalender

Fler event