Till innehåll på sidan

Danica Kragic Jensfelt är Årets AI svensk!

Publicerad 2021-11-25

Danica Kragic Jensfelt, professor på KTH och en av Sveriges ledande robotforskare, har utnämnts till Årets AI svensk 2021.

Utmärkelsen delas ut av TechSverige till den person som bidragit mest till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Juryns motivering lyder:

“Med sin världsledande forskning och mångårigt banbrytande arbete, visar hon på teknikens möjligheter och sätter Sverige på den internationella AI kartan. Hennes ledarskap, tunga styrelseuppdrag och samarbeten bidrar till större samverkan som driver på en angelägen utveckling inom AI på bred front. Hon är forskaren och experten som med sitt arbete i gränslandet mellan akademi och näringsliv, bygger förtroende och som med unika egenskaper och en färgstark personlighet väcker uppmärksamhet, synliggör och konkretiserar hur teknik kan göra våra liv bättre för såväl den enskilda individen som för samhällsutvecklingen. Årets AI svensk är en sann förebild som med sitt arbete, djupa kunskaper och passion för det mänskliga i den teknologiska utvecklingen inspirerar, engagerar och bidrar till verklig förändring.”

Danica Kragic Jensfelt
Danica Kragic Jensfelt
avdelningschef,professor 087906729

Läs hela artikeln hos TechSverige här och läs mer om utmärkelsen här .