Till innehåll på sidan

Frågestund om framtidens smarta robotar

NYHET

Publicerad 2016-03-24

Enligt prognoser om digitaliseringen av vårt samhälle så kalkylerar experter med att cirka 60 procent av framtidens arbetstillfällen kommer att bli automatiserade. Ett symposium med efterföljande frågestund på KTH rörande smarta robotar reder ut vad som komma skall, särskilt i tillverkningsindustrin.

En industrirobot från ABB.

Intelligenta och autonoma robotar är inte längre science fiction. De finns redan på plats, bland annat i tillverkningsindustrin. Nu vill de tillverkande företagen dock ha en än mer flexibel och automatiserad process, och självständiga robotar kan vara ett svar på företagens önskemål.

Detta anses viktigt av industrin eftersom digitaliseringen av den samma anses stärka svensk konkurrenskraft och Sveriges förmåga att fortsätta befinna i framkant som industrination.

Symposiet äger rumt den 12 april mellan 17:00 och 19:30 på Tekniska högskolans studentkår/Nymble på Drottning Kristinas väg 15 i Stockholm, och går under namnet "Let's Talk Smart robotics – revolutionising manufacturing".

Medverkar gör bland andra Danica Kragic som är professor i datalogi på KTH och utvecklar autonoma system vid universitetet. Ingår gör även Roberto Napione på Machine Centre of Excellence vid SKF Group samt Daniel Wäppling, chef för avdelningen Product Architecture på ABB Robotics.

Bland de frågeställningar som ska diskuteras återfinns följande:

  • Vad betyder det för tillverkningsindustrin i Sverige och utomlands att robotar i allt högre utsträckning tar över tillverkningen?
  • Vad för typer av jobb försvinner, vilka blir kvar, och vilka nya tillkommer när robotar tar allt större plats i industrin?
  • Vad för typ av krav ställer robotarnas framgångar i industrin på samhället i stort, till exempel vad gäller utbildning och forskning?

Bakom arrangemanget "Let's Talk", som är en serie symposium om olika ämnen, står SKF.

Här kan man anmäla sig (antalet platser är begränsade): skf.formstack.com/forms/letstalk

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Danica Kragic på 08 - 790 67 29 / dani@kth.se eller Peter Hedlund (SKF) på 031 - 337 17 30 / peter.hedlund@skf.com.