Om MID

Medieteknik och interaktionsdesign

Vi är en interdisciplinär forskargrupp som består av Medieteknik och Människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bl.a. antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

I dag är vi cirka 60 anställda varav hälften är doktorander. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom våra ämnen. Kortfattat kan området beskrivas som innovativ design, anpassning och förbättring av existerande system och processer för att underlätta dator- och medieanvändning samt medieproduktion. Vi arbetar med tekniker och metoder för att stödja mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta Henrik Artman .

Tillhör: Medieteknik och interaktionsdesign
Senast ändrad: 2018-11-28