Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign

Medieteknik och interaktionsdesign bedriver interdisciplinär forskning som består av medieteknik och människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bland annat antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Avdelningen är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Forskningsområden 

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena. Informationen finns endast på engelska.

Calendar

Inga aktuella kalenderhändelser just nu.