Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign

Medieteknik och interaktionsdesign bedriver interdisciplinär forskning som består av medieteknik och människa-datorinteraktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har i dag en fakultet som representerar bland annat antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, musik- och ljudbehandling, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Avdelningen är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Forskningsområden 

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena. Informationen finns endast på engelska.

Haptics

Calendar