Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt masterprogram i hållbar digitalisering

MSc Sustainable Digitalisation
Publicerad 2023-10-24

Stor efterfrågan från både studenter och personal på KTH har gjort att det nya masterprogrammet inrättats i rekordfart. Nu är det öppet för ansökan med studiestart i augusti 2024.

I det tvärvetenskapliga masterprogrammet Hållbar digitalisering kommer studenterna få en fördjupad kunskap i relationen mellan digitalisering och hållbarhet i ett brett perspektiv. De får insikt i hur digitaliseringen formar världen och vad finns det för miljöeffekter i både positiv och negativ bemärkelse.

– Ett annat fokus i programmet är ledarskap, både självledarskap och att leda samskapande processer. Studenterna får lära sig om hur man jobbar med osäkerhet och komplexitet och hur man kan arbeta med omedgörliga problem, säger Elina Eriksson, programansvarig.

Tillsammans har Daniel Pargman och Elina Eriksson utvecklat programmet. De är båda universitetslektorer på avdelningen för Medieteknik och interaktionsdesign och inriktar sig mot hållbarhet. De syns ofta i sammanhang med KTH Sustainability Council, KTH Climate Action Center och leder tillsammans forskargruppen Sustainable Futures Lab.

Daniel Pargman och Elina Eriksson – hjärnorna bakom masterprogrammet i hållbar digitalisering
Daniel Pargman och Elina Eriksson är hjärnorna bakom det nya masterprogrammet i hållbar digitalisering

– KTH har högt uppsatta mål inom hållbar utveckling. Men fram tills nu har studenterna på vår skola inte haft möjlighet att välja en fördjupning inom hållbar utveckling, säger Daniel.

– När vi berättade för våra studenter att vi kanske skulle få starta det här mastersprogrammet fanns de studenter som ville ta ett studieuppehåll för att kunna välja mastern, fortsätter Elina.

Även från näringslivet har efterfrågan på kurser i digitalisering och hållbarhet som vidareutveckling varit stor. Ett behov som kan komma att fyllas med kurserna som finns i programmet.

Studenterna i programmet har stora möjligheter att komma nära både näringsliv och forskning.

– Programmet har en större projektkurs i årskurs två, där studenterna kommer att arbeta med utmaningsdrivna projekt, dessa kommer då vara kopplade till samhället i stort, industri eller andra samhällsaktörer.

Det krävs för att bli antagen till masterprogrammet i Hållbar Digitalisering

Programmet riktar sig främst till de som läst en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen om 180 högskolepoäng, inom ett område som är relevant för programmet. Det kan vara datateknik, elektroteknik, medieteknik, informationsteknik, programvaruutveckling, människa-datorinteraktion eller motsvarande. Det krävs också att man tagit någon matematik-kurs och någon programmeringskurs.

Ansök till masterprogrammet Hållbar digitalisering 

Relaterade nyheter

MSc Sustainable Digitalisation

Nytt masterprogram i hållbar digitalisering

Stor efterfrågan från både studenter och personal på KTH har gjort att det nya masterprogrammet inrättats i rekordfart. Nu är det öppet för ansökan med studiestart i augusti 2024.

Läs artikeln
KTH International student ambassadors 2023

De har en nyckelroll i rekryteringen av nya studenter

Varje år guidar ambassadörerna nästan 100 grupper på campus, svarar på 2000 förfrågningar, besöker skolor och deltar i utbildningsmässor. Ungefär hälften av de tillfrågade presumtiva studenterna säger...

Läs artikeln

"Det fick mig att inse hur mycket som ligger i våra händer"

På KTH har vi hängivna lärare som varje dag gör allt för att inspirera, utbilda och vägleda nästa generations ingenjörer, forskare och innovatörer. Lyssna på vad några av dem säger om viktiga ögonblic...

Läs artikeln