Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ökad innovationsförmåga genom mätning av innovation

Syfte och mål

Projektet syftar till att klargöra hur innovationsmätning bör utformas och implementeras för att möjliggöra ökad innovationsförmåga. På kort sikt sker detta genom design och implementering av ett mätsystem för innovation i medverkande företag Electrolux och Norrmejerier där existerande metoder och verktyg prövas och anpassas till respektive företag. På längre sikt syftar projektet till att öka innovationsförmågan brett i svensk tillverkande industri genom att sprida ”best practices” om innovationsmätning genom nya tjänsteerbjudanden.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat innefattar att fler företag använder sig av existerande kunskap inom innovationsmätning för att bättre leda och organisera innovation. Därtill så får två tillverkande företag Electrolux och Norrmejerier stöd med att implementera ett mätsystem för innovation för att utveckla sin innovationsförmåga. Slutligen så skapas nya tjänsteerbjudanden inom innovationsmätning från medverkande intermediär, United Minds.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i medverkande företags innovationsmöjligheter, innovationsstrategi och nuläge gällande innovationsmätning. Efterföljande arbetspaket följer den roadmap för innovationsmätning som utvecklats i boken ”Innovationsstark” (se innovationsstark.se) för att designa, implementera och kontinuerligt följa upp innovationsmätning över tid. Därtill planeras ett flertal olika workshops för andra företag och organisationer för att brett sprida projektets resultat.

Tidsperiod

November 2019 - oktober 2021

Finansiär

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet)

Kontakt

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2021-05-28
Open Water
Co-kitchen – sustainable co-living for student
Ökad innovationsförmåga genom mätning av innovation
Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö
Sustainable Mobility Services Södertälje
PIEp - Product Innovation Engineering program