Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

PIEp - Product Innovation Engineering program

PIEp - Product Innovation Engineering program, har varit ett forsknings- och förändringsprogram som har verkat för ökad innovationsförmåga hos individer och organisationer.

Finansierat av: Under åren 2006 till 2014 var VINNOVA huvudsaklig finansiär tillsammans med näringslivet.

Tidsperiod: 2006 – 2014

Projektmedlemmar: Huvudaktörer i programmet har varit Luleå tekniska universitet, Designhögskolan i Umeå, KTH, Tekniska Högskolan i Jönköping samt Lunds Tekniska Högskola.

Resultat

Programmet har omfattat bl.a. forskning, forskarutbildning och aktiviteter inriktade på utveckling av lärare samt förändringsprojekt.

Publikationer

Under de år som programmet var aktivt producerades mängder av publikationer och aktiviteter. Här är ett urval. 

Omslag till boken Leda och organisera för innovation.

Leda och organisera för innovation

I boken ”Leda och organisera för innovation” ger vi en översikt av verksamheten inom PIEp från uppstarten fram till 2014. Boken är riktad till ”intresserade praktiker” och i boken ger vi en översikt samtidigt som vi lyfter fram exempel på forskningsprojekt och annan verksamhet som vi bedrivit om PIEp. Syftet med upplägget är att den som är intresserad ska kunna hitta inspiration bland de exempel vi lyfter fram och samtidigt få möjlighet att söka vidare kontakt med personer som har mer kunskap i ämnet.

Leda och organisera för innovation (pdf 805 kB)

Omslag Leading innovation

Leading Innovation - en nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation

PIEp står tillsammans med forskningsstiftelsen IMIT bakom den strategiska forskningsagendan Leading Innovation. Arbetet med Leading Innovation har gjorts i samarbete med en rad företag och organisationer och har genomsyrats av visionen att ökad kunskap om och förmåga till ledning och organisering av innovation skapar möjlighet för organisationer att nyttja sin fulla innovationspotential.

Leading Innovation (pdf 1,0 MB)

Omslag Innoplant Workbook

InnoPlant workbook

In the workbook COLLABORATIVE HEALTHCARE INNOVATON, you will find a range of inspiring exercises, examples, insights and practical tips aimed to stimulate dialogue, reflection and learning about how your organization can improve its collaboration with other stakeholders in the healthcare innovation system. The Workbook was produced in the research project InnoPlant, a project that included representatives from the private, public, and academic sectors.

InnoPlant workbook (pdf 1,3 MB)

Kontakt

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2021-02-05
Open Water
Co-kitchen – sustainable co-living for student
Ökad innovationsförmåga genom mätning av innovation
Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö
Sustainable Mobility Services Södertälje
PIEp - Product Innovation Engineering program