Till innehåll på sidan

Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Under mars 2023 avslutades ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt med deltagare från KTH, Region Stockholm, Stockholms stad, Capio Primärvård AB och Cuviva AB. Projektet ”Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö” har haft som syfte att bidra till en socialt hållbar utveckling av vård- och omsorgssystemet kring sköra äldre som erhåller vård och omsorg i sin hemmiljö.

Studien visar på ett antal hinder som gör det utmanande att implementera nya arbetsmetoder och lösningar som annars skulle kunna stödja en ökad samverkan och integration mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. Bland annat identifierades målkonflikter mellan såväl organisationer som mellan professioner och deras respektive drivkrafter, ansvar och befogenhet. Studien visar även på ett behov av översyn kring styrmetoder såsom ersättningsmodeller, uppföljning, granskning och hur lagar tolkas. Baserat på insikterna från projektet identifierades ett antal områden för utveckling som är tänkta att genomföras i en framtida samverkan mellan de olika deltagande organisationerna. Mer om dessa hittar du i slutrapporten som går att ladda ner via länken nedan.

Slutrapport

Projektets slutrapport finns tillgänglig via DiVa via länken nedan.

Ladda ned slutrapport  (svenska). 

Bild med QR-kod för länk till slutrapport.
QR-kod för länk till slutrapport.

Projektdeltagare

  • IPU, KTH (koordinator)
  • Capio Närsjukvård
  • Cuviva AB
  • Region Stockholm
  • Stockholms stad 

Tidsperiod

Start: Oktober 2019 ; Avslut: Mars 2023

Kontakt

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2023-05-09
Open Water
Co-kitchen – sustainable co-living for student
Ökad innovationsförmåga genom mätning av innovation
Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö
Sustainable Mobility Services Södertälje
PIEp - Product Innovation Engineering program