Till innehåll på sidan

Auto2: Steg mot terrängautomation

en ny våg!

Publicerad 2018-12-14

KTH Mekatronik tillsammans med Skogforsk, Komatsu, SLU, LTU, UMIT, Unibap AB, eXtractor AB, BAE Hägglunds, Skogstekniska klustret, Sveaskog, SCA, Holmen, Strora Enso, BillerudKorsnäs och Södra har blivit beviljade ett anslag från Vinnova gällande autonoma skogsmaskiner.

Detta Vinnova finansierade autonoma terrängfordon projekt involverar 15 partners, arbetar mot ett lönsamt och låg påverkande Svenskt skogsbruk för framtiden. Projektet adresserar viktiga villkor för självkörande fordon, med målsättningen att starta en ny våg av utveckling som leder till förbättringar i arbetsmiljön hos dagens skogsmaskinoperatörer samt ekologiska överväganden för ett hållbart skogsbruk.

Läs mer på: www.kth.se/itm/inst/mmk/forskning/mekatronik-och-inbyggda-styrsystem/projekt/other/auto2-automation-for-autonomous-terrain-mobility-1.859041

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2018-12-14