Till innehåll på sidan

KTH:s kompetenscentrum ska göra edge computing pålitligt

Publicerad 2019-08-28

När digitaliseringen tar fart blir det hög belastning på internet. I början av 2020 startar ett nytt kompetenscentrum om edge computing, som ska ledas av KTH och göra det pålitligt att arbeta i utkanten av nätverket.

I takt med att hela samhället digitaliseras och antalet uppkopplade enheter ökar, ökar även belastningen på internetnätverken. När enorma mängder mätdata från miljoner uppkopplade IoT-enheter tillkommer blir det helt enkelt för mycket datatrafik.

Istället för att skicka dessa data till servrar vill man i stället bygga lösningar där så mycket databearbetning och beräkningar som möjligt utförs på de uppkopplade enheterna, så nära datas ursprung som möjligt.

 – Dessa beräkningar sker i utkanten av nätverken, därav namnet edge computing, förklarar Martin Törngren, som projektleder arbetet med TECoSA (Trustworthy Edge Computing Systems and Applications), som kompetenscentret heter.

Men för att edge computing ska fungera praktiskt i samhället och i industri måste systemen vara tillförlitliga, det vill säga förutsägbara - och säkra. Många tillämpningar ställer också höga realtidskrav (exempelvis ”augmented reality” och koordinering av maskiner), och kan få dyrbara och stora konsekvenser om de inte fungerar som de ska. Och det är här TECoSA ska lägga sitt fokus.

 – Att forska på det här området är helt nödvändigt eftersom det kommer att påverka de flesta branscher det kommande decenniet, säger Martin Törngren.

Till sin hjälp har han därför inte bara forskare från KTH utan också experter från Atlas Copco, Elekta, Ericsson, Saab och ÅF samt flera mindre företag. TECoSA är ett av åtta nya kompetenscentrum som får pengar från Vinnova med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft inom speciellt viktiga områden för framtiden.
Satsningen ska också bidra till att göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Text: Anna Gullers

Kontakt för mer information

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2019-08-28