Till innehåll på sidan

Mattias Nyberg är ny adjungerad professor hos mekatronik

Publicerad 2013-05-24

Mattias kommer från Scania där han arbetade som Expert Engineer at Electrical Systems Predevelopment och blir adjungerad professor i Dependable Control Systems.

Denna nya tjänst är nära besläktad med forskningsfokuset på mekatronikenheten och är också helt i linje med det förstärkta samarbetet mellan KTH och Scania genom arenan för strategiska partnerskap. Mattias Nyberg är, som sagt, för närvarande Expert Engineer at Electrical Systems Predevelopment på Scania (och tidigare teknisk chef på Powertrain Control Systems Development). I ett antal år har han varit aktiv hos KTH genom ICES, Innovative Centre for Embedded Systems                        ( www.ices.kth.se ), som en del i fokusgruppen Safety, Security, Robustness and Diagnosis. Dessutom, under 2012, inledde Mattias ett samarbetsprojekt inom forskning, Espresso - Efficient Safety for Products based on Embedded Systems and Software.

De viktigaste egenskaperna för pålitlig kontroll (aka "vetenskapen om misslyckanden") är: Tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet. Professuren, som inleddes i april 2013, kommer att fokusera på teori och metoder för utveckling av styrsystem för att uppnå dessa egenskaper i samband med mekatroniska system.

Både tillförlitlighet och kontrollteori är breda områden, och akademisk forskning som hittills har tenderat att studera dem var för sig. En utmaning för Mattias i sin nya roll är därför att överbrygga denna klyfta, bygga och driva forskningsprojekt, engagera de olika akademiska grupper och branscher för vilka pålitlig kontroll är nödvändig. Forskningsområden av särskilt intresse inkluderar fordonsindustrins styrapplikationer, modellbaserad teknik, arkitektur, kritiska system, diagnos, felhantering och prognostik.