WESE 2015: Workshop on Embedded Systems Education

Publicerad 2015-10-22

Vilka ES och CPS kompetenser bör en framtida ingenjör besitta? Martin Törngren och Martin Edin Grimheden (MMK, Mekatronik) samlade ledande utbildningsutvecklare och industriföreträdare för att diskutera denna fråga.

Mekatronik på KTH ansvarar sedan 2014 för en internationell workshop inom utbildning i inbyggda system. Den årliga workshopen innehåller presentationer av vetenskapliga forskningsrapporter. Den elfte workshopen, WESE’2015, hölls i Amsterdam den 8:e oktober och samlade forskare och lärare från hela världen. Workshopen innehöll två keynote-presentationer: “A First Course on Cyber-Physical Systems – The Flipped Classroom Experience” av Walid Taha från Högskolan i Halmstad och “Challenges of starting a new Embedded Systems Speciality in an established EE Dept.” av Michael Winokur from IAI, Israel. Workshopen modererades av Martin Törngren och Martin Edin Grimheden.

(Den fullständiga artikeln kan du läsa  här  på MMK's engelska sidor.)

Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2015-10-22