Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap  vid KTH.

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Senaste publikationerna

[1]
I. V. Anoshkin et al., "Freeze-Dried Carbon Nanotube Aerogels for High-Frequency Absorber Applications," ACS Applied Materials and Interfaces, vol. 10, no. 23, s. 19806-19811, 2018.
[2]
B. Beuerle et al., "A Very Low Loss 220–325 GHz Silicon Micromachined Waveguide Technology," IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 8, no. 2, s. 248-250, 2018.
[3]
J. Campion et al., "An Ultra Low-Loss Silicon-Micromachined Waveguide Filter for D-Band Telecommunication Applications," i 2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium, 2018, s. 583-586.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal