Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap  vid KTH.

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Senaste publikationerna

[1]
M. W. Hussain et al., "A 500 °C Active Down-Conversion Mixer in Silicon Carbide Bipolar Technology," IEEE Electron Device Letters, vol. 39, no. 6, s. 855-858, 2018.
[3]
B. Beuerle et al., "A Very Low Loss 220–325 GHz Silicon Micromachined Waveguide Technology," IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 8, no. 2, s. 248-250, 2018.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Tillhör: Mikro- och nanosystem
Senast ändrad: 2018-12-11