Mikro- och nanosystem

Välkommen till avdelningen för mikro- och nanosystem (MST) vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

På MST arbetar vi med Mikro- och Nano- elektromekaniska System (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar. Vi har nyligen bytt namn från Mikrosystemteknik till Mikro- och nanosystem eftersom en stor del av vår forskning berör strukturer och komponter med dimensioner i nanoskala.

Läs mer om vår forskning och den utbildning vi ger till KTH-studenter.

Efter denna svenska startsida följer resten av vår webinformation på Engelska.

Utbildning

På MST ger vi kurser inom mätteknik och mikrosystemteknik. Dessutom erbjuder vi kortare projektkurser samt längre projekt anpassade för examensarbete. För dig som redan har en grundexamen informerar vi också om doktorandstudier på MST.

Forskning

Forskningen på MST är fokuserad på Mikro- och Nanoelektromekaniska System (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.
Till sidans topp