Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av Institutionen för intelligenta system vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.  

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Kalender

Senaste publikationerna

[1]
O. Glubokov et al., "Micromachined Filters at 450 GHz With 1% Fractional Bandwidth and Unloaded Q Beyond 700," IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 9, no. 1, 2019.
[2]
P. Edinger, C. Errando-Herranz och K. Gylfason, "Low-loss MEMS phase shifter for large scale reconfigurable silicon photonics," i The 32nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems, 2019.
[3]
M. Rajabi, "Flexible and Stretchable Biointerfacing for Healthcare Diagnostics," Licentiatavhandling : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-EECS-AVL, 2019:22, 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal