Avdelningen för mikro- och nanosystem

Avdelningen för mikro- och nanosystem fokuserar på mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS/NEMS) och dess tillämpningar inom områden som medicin (MedMEMS), bioteknologi (BioMEMS) och komponenter för optik (OptoMEMS) och radiofrekvenssignaler (RFMEMS).

Avdelningen är en del av skolan för elektroteknik och datavetenskap  vid KTH.

För mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem besök vår engelska webbsida .

Forskningsområden

Senaste publikationerna

[1]
O. Glubokov et al., "Micromachined Filters at 450 GHz With 1% Fractional Bandwidth and Unloaded Q Beyond 700," IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 9, no. 1, 2019.
[2]
Z. S. He et al., "A 140 GHz Transmitter with an Integrated Chip-to-Waveguide Transition using 130nm SiGe BiCMOS Process," i 2018 ASIA-PACIFIC MICROWAVE CONFERENCE PROCEEDINGS (APMC), 2018, s. 28-30.
[3]
M. W. Hussain et al., "A 500 °C Active Down-Conversion Mixer in Silicon Carbide Bipolar Technology," IEEE Electron Device Letters, vol. 39, no. 6, s. 855-858, 2018.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal