Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projektering och planering av nya arbetsmiljöer

En av de viktigaste uppgifterna i det strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbetet är planering och projektering av ny verksamhet.

Bakgrund

Det är i det strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbetet som påverkansmöjligheterna är störst, kostnaderna lägst, och nyttan för arbetstagare och arbetsgivare blir störst och mest långsiktig. En kompetent och inom området erfaren företagshälsovård kan göra stora insatser här, inte minst till mindre företag som inte har egna specialister och där ny-, ombyggnation eller utrustningsinköp inträffar mycket sällan.

Syfte

I detta projekt utvecklades organisationers möjlighet att få stöd av sin företagshälsovård inom området planering/projektering av nya och ombyggda lokaler samt vid utrustningsanskaffning.

Resultat

Studien har tagit fram ett kunskapsunderlag kring goda exempel, dokument, projekteringsunderlag, samt metoder och arbetssätt att driva och medverka i planerings- och projekteringsprocesser.

Ett samarbete med Tekniska Högskolan i Danmark (DTU) initierades. Ett antal metoder har tagits fram av dem och testats av Danmarks arkitekter och företagshälsovård. Metoderna har modifierats och testats i Sverige av företagshälsovården.

En karta av metoder har tagits fram för att visualisera existerande verktyg som främjar arbetsmiljöarbetet under olika faser i projekteringsprocessen.

En 2-dagarskurs i projektering och planering av nya arbetsmiljöer har hållits för i huvudsak ergonomer och arbetsmiljöingenjörer. Mellan kurstillfällena fick kursdeltagarna i uppdrag att använda nya metoder i organisationer som var i projektering/planeringsstadium. Ca 40 personer deltog och det resulterade i ett 20-tal rapporter, förutom att kursdeltagarna kunde ta del av varandras resultat delades erfarenheter, tips och utmaningar under kurstillfällena.

Sju examensarbeten är avslutade. Ett handlade om arbetsmiljö i kontrollrum för stålindustrin, ett om visualiseringsverktyg för att underlätta kommunikation av ritningar, ett om IT-stöd i aktivitetsbaserade kontor och ett om produktivitet och tillfredsställelse i kontorslandskap. Läs mer under "examensarbeten".

Tre studier gällande flytt till aktivitetsbaserat kontor har genomförts. Enkäter, intervjuer och andra metoder har använts för att följa och samtidigt stötta företagen i planeringsprocessen.

Fyra enkätstudier gällande produktivitet och nöjdhet i kontorslandskap har genomförts.

Även ett projekt inom vård och omsorg har genomförts där en ny metod för att förbättra delaktigheten testats och utvärderats.

Projekttid

2013-2016

Mer information

Genom att nätverket använder webbaserad kommunikation kan kunskapen och erfarenheterna spridas brett och på ett effektivt sätt. Resultaten kommer att spridas helt öppet, bland annat via ”Kompetenscentrat för företagshälsovård”. Genom att projektet bedrivs vid Enheten för ergonomi, som också ansvarar för utbildning av fhv-personal, kommer projektresultaten att bli nyttiggjorda långsiktigt.

Projekttid: 2013-2016

Finansiär: AFA Försäkring

Belopp: 3200 000

Projektledare: Professor  Jörgen Eklund

Tel: +46 (0)8 7904866