Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SKARP - utbildning i knivskärpa och arbetsteknik

Utbildning för styckare. Produktivitet och hälsa vid arbete med kniv.

Aktuellt

Nu finns ett utbildningsmaterial att hämta. Det gör du här. (pdf 4,8 MB)   Här kan du se och ladda ner de framtagna videofilmerna, vilka behandlar knivar, slippning, polering, stålning samt arbetsteknik. Länk till videofilmerna   Länk till projektets slutrapport. (pdf 601 kB)  

Skarp-projektet

Kniven är ett precisionsinstrument för den professionelle knivanvändaren och den har en stor påverkan på både produktivitet och hälsa. Nu går vi vidare efter STAR-projektet och startar SKARP. Vårt mål är att utveckla ett utbildningsmaterial som underlättar för stycknings-personal att slipa och behålla kniven skarp, att se till att utbildningen håller hög kvalitet och att effekterna av den utvärderas. 

Vi kommer från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (Kjerstin Vogel och Jörgen Eklund) samt Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH (Johan Karltun). 

Vi vill göra en utbildning där styckare och andra knivanvändare känner igen sig i det dagliga arbetet. Vi vill också visa på den tekniska utvecklingen och vad man kan göra med modern utrustning för att få och behålla kniven så vass som möjligt.

Vi har en skärpemätare där vi kan testa hur vass en kniv är och därmed tala om hur bra den är slipad och stålad. Vi vill också visa vad vassa knivar och friska knivanvändare betyder för både styckare och företag.

I ett första steg kommer vi att utveckla ett utbildningsmaterial tillsammans med knivanvändarna och som tar sin utgångs-punkt i de resultat vi fick från STAR-projektet och all information som vi har fått tillgång till genom det.

I ett andra steg vill vi utbilda instruktörer med materialet som grund för att förankra materialet i intresserade företag.

I ett tredje steg utbildar instruktörerna knivanvändare i deltagande företag.

I ett fjärde steg vill vi utvärdera vilka effekter som vi uppnår tillsammans i deltagande företag. Hur påverkas produktiviteten i företaget och hälsan hos knivanvändarna.

I ett sista steg kommer vi att försöka göra utbildningen allmänt tillgänglig för knivanvändare.

Projektet pågår från 1 juli 2012 till 31 december 2013 och har en referensgrupp med Åke Rutegård, KCF som ordförande och en rad ledande branschföreträdare för företag och anställda. Efter viss försening är projektet nu avslutat.

Vi som har arbetat med projektet är:

Kjerstin Vogel, Mail till Kjerstin Vogel  telefon 08-790 48 11

och Johan Karltun Mail till Johan Karltun  telefon 070-669 51 41

Ansvarig har varit Jörgen Eklund  telefon 08-790 4866 

Artikel om projektet