Till innehåll på sidan

Bokkapitel: Sven Ove Hansson, “How values can influence science without threatening its integrity”

Publicerad 2017-08-16

Bokkapitel: Sven Ove Hansson, “How values can influence science without threatening its integrity”, ss. 207-221 i Hannes Leitgeb, Ilkka Niiniluoto, Päivi Seppälä and Elliott Sober (utg) Logic, Methodology and Philosophy of Science – Proceedings of the 15th International Congress. College Publications, 2017. Kapitlet visar hur det är möjligt att i vissa fall låta praktiska värderingar påverka vetenskapliga bedömningar utan att detta leder till att vetenskapens höga beviskrav åsidosätts.

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2017-08-16