Till innehåll på sidan

Om Avdelningen för filosofi

Avdelningen för filosofi vid KTH bedriver undervisning, forskning och forskarutbildning inom många grenar av filosofin, inte minst filosofiska aspekter på teknik och dess användning i samhället.

Viktiga forskningsområden inom avdelningen är:

  • Riskfilosofi
  • Teknik och etik
  • Logik
  • Beslutsteori
  • Vetenskapsfilosofi

En bra bild av bredden i vår forskning får man genom att titta på listor över publikationer  eller listor över framlagda avhandlingar .

Vår undervisning består av föreläsningar och seminarier, men även av mer ovanliga inslag såsom rollspel. Vi ger egna kurser  och medverkar också i andra institutioners kurser.

Avdelningen för filosofi grundades år 1999 (då som Enheten för filosofi). Organisatoriskt är vi en av två avdelningar inom Institutionen för filosofi och historia   , som är en del av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad , KTH.

Ledarskap och administrativt stöd

Besöksadress

Avdelningen för filosofi
Teknikringen 76, plan 3 & plan 5
114 28 Stockholm

Postadress

Kungliga Tekniska Högskolan
Att: Avdelningen för filosofi

Teknikringen 76
100 44 Stockholm

Fakturaadress

Fakturaservice
Kungliga Tekniska Högskolan
Att: FAKTURAREFERENS
Box 24075
104 50 Stockholm

Om du ska ställa en faktura till oss behövs i regel ett kontrakt eller en rekvisiton. För frågor kring det kontakta filosofi@abe.kth.se  direkt. Här  hittar du övrig information om hur en faktura ställs till oss.

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2022-12-16