Till innehåll på sidan

Getting adaptation right – challenges and ethical issues facing planners adapting to sea level ...

Publicerad 2021-04-23

Ny artikel: Anna Wedin (2021): Getting adaptation right – challenges and ethical issues facing planners adapting to sea level rise in southern Sweden, Local Environment, The International Journal of Justice and Sustainability, DOI: 10.1080/13549839.2021.1901267

Denna artiklar undersöker etiska aspekter i lokal anpassning till stigande havsnivåer. Med utgångspunkt i en intervjustudie presenteras en typologi med etiska faktorer som bör tas hänsyn till i anpassning till stigande havsnivåer. Artikeln visar på hur input-orienterade, process-orienterade, samt utfalls-orienterade etiska aspekter uppstår i anpassning till stigande havsnivåer, och att kunskap om dessa kan bidra till en mer etisk anpassning. 

Läs artikeln

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2021-04-23