Till innehåll på sidan

Ny artikel: "Resolved and unresolved bioethical authenticity problems"

Publicerad 2020-04-08

Ny artikel: Jesper Ahlin Marceta, "Resolved and unresolved bioethical authenticity problems" , Monash Bioethics Review.

Autenticitet betyder att vara “genuin”, ”äkta”, ”sann mot sig själv”, eller liknande. Begreppet är ibland relevant i biomedicinska sammanhang, som exempelvis när patienter fattar vårdbeslut som tycks vara inautentiska. Borde sådana beslut åsidosättas av paternalistiska skäl? Den här artikeln samlar tre lösta och sex olösta autenticitetsrelaterade problem. Argumentet framförs att bioetiker har skäl att engagera sig i autenticitetsbegreppet precis som att de tidigare har engagerat sig i begrepp som beslutskapacitet och frivillighet.

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2020-04-08