Till innehåll på sidan

The complexity of value of travel time for self-driving vehicles – a morphological analysis

Publicerad 2021-04-28

Ny artikel: Maria Nordström & Albin Engholm: The complexity of value of travel time for self-driving vehicles – a morphological analysis,  Transportation Planning and Technology, DOI.org/10.1080/03081060.2021.1919349

Värdet av restid beror traditionellt (bland annat) på typen av transportmedel, det vill säga om resan görs med bil, buss eller tåg. Självkörande bilar har i litteraturen setts som ytterligare en typ av transportmedel, ofta en ny sorts bil. Vi menar dock att självkörande fordon kan mynna ut i många olika typer av transportmedel där vissa kommer att likna de vi har idag medan andra kommer att vara nya sett till resegenskaper. Givet att dessa egenskaper påverkar resenärers värdering av restid kommer tiden alltså vara olika mycket värd. Värdering av restid för självkörande fordon blir därför mer komplext än att lägga till ett eller ens några ytterligare transportmedel. För att belysa detta gör vi en så kallad morfologisk analys där vi spänner upp ett lösningsfält som täcker in aspekter som påverkar värderingen av restid för självkörande fordon. Sedan analyserar vi möjliga (och troliga) lösningar, där varje lösning motsvarar ett möjligt transportmedel, och menar att restidsvärdet för dessa lösningar rimligen bör skilja sig åt. Det leder oss till att föreslå att ett alternativt sätt att segmentera restidsvärde skulle kunna vara att utgå från resegenskaper, snarare än transportmedel som sådana. Sådana resegenskaper skulle kunna vara privat/deladresa eller om resan sker efter tidtabell eller är “on-demand“.

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2021-04-28