Om avdelningen

Avdelningen för programvaruteknik och datorsystem är en av 16 avdelningar vid skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Delar av avdelningen SCS 2017

Avdelningen består av sju professorer, nio lektorer och fem adjunkter, en postdoktor och drygt trettio doktorander.

Personallista

Målet för avdelningen SCS är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom fundamentala aspekter på programvaruteknik och datorsystem, centrala områden inom datalogi. Vi har fokus på tjänster, sociala nätverk, dataanalys, constraint programming, time aware systems, tillämpad AI och programvaruteknik (Software Engineering).

Avdelningen har verksamhet i sex områden

Utbildning inom programvaruteknik och datorsystem

Forskning inom programvaruteknik och datorsystem

Ledning

Thomas Sjöland är chef över avdelningen för programvaruteknik och datorsystem. Han är även studierektor för kurser på grundnivå och på avancerad nivå. Forskarutbildningen i Kista handhas av PA prof Christian Schulte och vice FA prof Ana Rusu.