Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Målet för avdelningen SCS är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom fundamentala aspekter på programvaruteknik och datorsystem, centrala områden inom datalogi. Vi har fokus på tjänster, sociala nätverk, dataanalys, constraint programming, time aware systems, tillämpad AI och programvaruteknik (Software Engineering).

Avdelningen SCS ingår i skolan för elektronik och datavetenskap . Avdelningen formerar en institution för datavetenskap (CS) tillsammans med NSE , CST  och TCS  Närliggande institutioner är Intelligenta system (IS), Kommunikationssystems (COM) och Electronik och inbyggda system (EES).

Ämnesområden

Avdelningen är aktiv i sex områden  med både forskning och utbildning.

Tillhör: Programvaruteknik och datorsystem
Senast ändrad: 2019-01-15