Välkommen till SCS

SCS mål

Vårt mål är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom fundamentala aspekter på programvaruteknik och datorsystem, centrala områden inom Datalogi ("Computer Science"), med ett fokus på "cloud computing", tjänster, sociala nätverk, "data science", "constraint programming", "time aware systems" och även tillämpad AI och programvaruteknik ("Software Engineering").

David Broman vald till årets lärare på KTH!

UNISON förbättrar state-of-the-art i kompilatorer

Christian Schultes team på KTH och RISE SICS arbetar med Ericsson (klicka här) i projektet UNISON.

CASTOR, leds av professor Benoit Baudry

SCS Kalender

Kontakter

Avdelningschef och studierektor grundnivå och avancerad nivå

Thomas Sjöland

Vice avdelningschef

Mihhail Matskin

Till sidans topp