Tal, musik och hörsel

TNH:s forskning är tvärvetenskaplig och involverar bland annat lingvistik, fonetik, visuell och auditiv perception, kognitionsvetenskap och experimentell psykologi. Forskningen tar avstamp i ett ingenjörsnära modelltänkande, och utgör en stadig grund för utveckling av multimodala system där tal, musik, ljud och gester kombineras för att skapa människolik kommunikation.

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena, informationen finns endast på engelska.

Till sidans topp