Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fordonstekniklaboratoriet

De flesta utbildningsaktiviteterna inom enheten för fordonsdynamik bedrivs i laboratoriet för fordonsteknik där vi har ett utrymme för våra testfordon och vår utrustning, ett utrymme för föreläsningar och seminarier och ett utrymme med datorer. Laboratoriet delas av grupperna för spårfordon, fordonsdynamik och aerodynamik. Studenterna har ett kök med kylskåp för att förvara och förbereda lunch eftersom detta laboratoriet är öppet för studenterna i fordonsteknikprogrammet när lokalerna inte är bokade.

Laboratoriet har en bilhiss så att det är lätt att arbeta med testfordonet och förvara två fordon samtidigt. Laboratoriet har också ett förstärkt tak så att det kan användas för att hissa upp en bil och mäta tröghetsmomentet.

Körsimulator

I våra anläggningar har vi också en stationär körsimulator med samma programvara som i VTI:s körsimulatorer med rörlig bas (MBDS). Detta gör det möjligt för oss att genomföra preliminära tester och planera experiment innan vi bokar och genomför experiment i MBDS.

Testfordon

Vi har tillgång till ett antal testfordon för både utbildning och forskning. Till att börja med har vi Research Concept Vehicle som har byggts och förvaltas av ITRL (Integrated Transport Research Lab). Detta är ett överstyrt elfordon med fyra inbyggda hjulmotorer, fyra styrdonsorer, fyra kammardonsorer och ett styrsystem med trådstyrning, vilket gör den till en mångsidig plattform för att testa, demonstrera och validera olika kontrollstrategier och utvärdera fordonsdynamiska effekter.

Vårt andra fordon är en Volvo S90 R-Design som kan ansluta till flera CAN-signaler och som är kopplad till lättillgängliga kontroller för t.ex. styrning, gas och bromsning. Detta fordon används främst i våra kurser för att studenterna ska kunna utföra olika experiment på det, t.ex. kostnadsminskningstester, accelerations- och bromstester samt slalommanövrar för att validera simuleringsmodeller som ska representera detta fordon.

Det tredje fordonet som vi använder för forskningsprojekt är Hjulius. Det är en skalenligt nedskalad fjärrstyrd hjullastare som används för att utvärdera olika fjädringskoncept och studera den fordonsdynamiska stabiliteten.

Mätinstrument

Vi har ett VBOX 3i Dual Antenna-system med en IMU avsett både för experimentellt arbete och för studentverksamhet för noggranna mätningar av fordonets tillstånd. Systemet är lätt att montera på ett fordon och lätt att flytta mellan olika fordon.

Kontakt