Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Promobilia MoveAbility Lab

Hos Promobilia MoveAbility Lab har vi ett dedikerat utrymme för att analysera mänskliga rörelser och vi arbetar med de senaste verktygen för rörelsemekaniska och fysiologiska mätningar.

Promobilia MoveAbility Lab och dess forskningsgrupp vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm leds av professor Lanie Gutierrez-Farewik. Vår forskning är inriktad på att kvantifiera de rörelsestrategier som används av nervsystemet, att reda ut orsakssambandet mellan belastning och adaptiv kapacitet hos det neuromuskuloskeletala systemet och att utveckla adaptiva hjälpmedel för barn och vuxna med rörelsehinder. Kraften i vår forskning förstärks av vårt sätt att kombinera experimentella och beräkningsmässiga metoder och tvärvetenskapligt samarbete. 

Kontakt