Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållfasthetsläras laboratorium

Hållfasthetsläras laboratorium understödjer institutionens forskning och utbildning samt utför provningstekniska forskningsuppdrag. Verksamheten har en bred erfarenhet av olika typer av provning och material. Laboratoriet är en del av Odqvistlaboratoriet för experimentell mekanik.

Typisk provning som utförs i laboratoriet är:

Brottmekanisk provning

  • CTOD, K, J och spricktillväxtdata
  • Tillverkning av utmattningssprickor för brottmekanisk provning
  • Tillverkning av utmattningssprickor med känd geometri

Kvasistatisk provning

  • Dragprov för materialparametrar t. ex E, Rp0.2 % , Rm, A5 och Z
  • Kompressionsprovning
  • Krypprovning

Utmattningsprovning

  • Bestämning av utmattningsgräns
  • Kontaktutmattning
  • Wöhlerkurvor

I laboratoriet utförs provning på olika sortens material, såsom metaller, papper, biologiska material och gummi med mera. Även provning av komponenter i olika storlekar utförs.

Utrustning  

Hållfasthetsläras laboratorium är utrustat med nio servohydrauliska provningsmaskiner och två servoelektriska maskiner (en av dem är en biaxiell maskin). Maskinernas maximala kraftkapacitet spänner mellan 1 kN och 10 MN. Laboratoriet innehåller också, till exempel, utrustning för hårdhetsprovning, två pendelhejare och en roterandeböj-utmattningsmaskin. Ett av provningsrummen i laboratoriet är klimatkontrollerat.

Kontakt